Κάρτες γραφικών Laptop


Type MXMI, II, III, HE, IV

 

Width

Height

Mounting holes

Notes

Connector

 Type I

70mm

68mm

41mm

Type I

Regular

Type II

73mm

78mm

41mm

Type II

Regular

Type III

82mm

100mm

46mm

Type III

Regular

Type HE

82mm

100mm

46mm

Type HE

HE

Type IV

82mm

117mm

46mm

Introduced in v2.1

Type IV

HE

MXM-I

GeForce 8400M G 128MB DDR2 (NB8M-SE)

GeForce 8400M GS 256MB DDR2 (NB8M-GS)

GeForce 9300M G 256MB DDR2 (NB9M-GE1)

GeForce 9300M GS 256MB DDR2 (NB9M-GS) [VG.9MG06.001] [VG.9MG06.002] [VG.9MG0Y.001]

GeForce 9300M GS 512MB DDR2 (NB9M-GS) [VG.9MG06.003] [VG.9MG0Y.002]

MXM-II

GeForce 8600M GS 256MB DDR2 (NB8P-SE)

GeForce 8600M GS 512MB DDR2 (NB8P-SE)

GeForce 8600M GT 256MB DDR2 (NB8P-GS)

GeForce 8600M GT 512MB DDR2 (NB8P-GS)

GeForce 9500M GS 512MB DDR2 (NB9P-GE1/8PGSH)

GeForce 9600M GS 256MB GDDR3 (NB9P-GE2) [VG.9PG06.007]

GeForce 9600M GS 512MB DDR2 (NB9P-GE2) [VG.9PG06.003] [VG.9PG0Y.004]

GeForce 9600M GT 512MB GDDR3 (NB9P-GS) [VG.9PG06.002] [VG.9PG06.006] [VG.9PG06.008] [VG.9PG0Y.005] [VG.9PG0Y.006]

GeForce 9600M GT 1GB DDR2 (NB9P-GS) [VG.9PG06.009] [VG.9PG0Y.007]

Radeon X2500 256MB DDR2 (M66)

Radeon HD 2300 128MB DDR2 (M71)

Radeon HD 2300 256MB DDR2 (M71)

Radeon HD 2400XT 128MB DDR2 (M74)

Radeon HD 2600 512MB DDR2 (M76)

Radeon HD 3470 256MB DDR2 (M82-XT)

Radeon HD 3470 512MB DDR2 (M82-XT)

Radeon HD 3650 256MB GDDR3 (M86)

Radeon HD 3650 512MB DDR2 (M86)

Radeon HD 3650 1GB DDR2 (M86)

Radeon HD 4570 512MB DDR2 (M92-XT)

Radeon HD 4650 1GB DDR2 (M96) [VG.M9606.005] [VG.M9606.006]

MXM-III

GeForce 9650M GS 512MB GDDR3 (8ESEH)

GeForce 9700M GT 512MB GDDR3 (NB9P-GE/9EGEH))

MXM-A

GeForce GT 130M 1GB DDR2 (N10P-GE1)

GeForce GT 240M 1GB DDR3 (N10P-GS)

GeForce GTS 250M 1GB DDR3 (N10E-GE)

Radeon HD 4530 512MB DDR2 (M92)

Radeon HD 4570 512MB DDR2 (M92-XT)

Radeon HD 4650 1GB DDR2 (M96) [VG.M9606.003] [VG.M960H.001]

Radeon HD 4670 1GB GDDR3 (M96-XT) [VG.M9606.004]

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να σας ενημερώσουμε για δυνατότητες αναβάθμισης (με ανώτερο μοντέλο) της κάρτες γραφικών του laptop σας.

Manufacturer

Model

Original

Type

Notes

ABS

Mayhem G4 Revolution

 

MXMII

Actually Uniwill 259. Upgraded to 8600GT!

Acer

Aspire 4520G

8400M GS

MXMII

Upgrade to 8600M GS 8600M GT, Assumed OK with HD3650.

Aspire 4710G

HD 2400XT

MXMII

Upgrade to 8600M GT, Assumed OK with HD3650

Aspire 4720G

HD 2400XT

MXMII

Upgrade to HD 3650, OK with 8600M GT

Aspire 4920

 

MXMII

 Upgrade to HD 3650 , OK with 8600M GT

Aspire 4930G

 

MXMII

9600M GS, 9600M GT, FX-770M

Aspire 4925

 

MXMII

OK with 8600M GT. Assumed OK with HD3650.

Aspire 5520G

8400M G, 8400M GS, 8600M GS, 9300M G

MXMII

OK with 8600M GT. Assumed OK with HD3650.                  Upgrade to 8600M GT, 9650M GT  9600M GT

Aspire 5530G

HD 3470,  HD 3650

MXMII

OK with 8600M GT  Upgrade to 9600M GT

Aspire 5710G

 

MXMII

Upgrade to HD 3650

Aspire 5720

8400M GS

MXMII

OK with 8600M GT. Assumed OK with HD3650. Upgrade to HD 2600, 9500M GS, HD 3650, 9650M GT, 9600M GT

Aspire 5920G

8600M GS, 8600M GT, 9500M GS, HD 3470

MXMII

Upgrade to HD 3650, HD 4650 (Second), HD 4670, 9650M GT [Note: The 9600M GT is NOT compatible with the 5920G], Downgrade to X1700, Upgrade to

Aspire 5930G

9300M GS, 9600M GT

MXMII

OK with 8600M GT. OK with HD3650,

Aspire 6530G

 

MXMII

OK with HD 3470, HD 3650, HD 4570, HD 4650, 9300M GS, 9600M GS, 9600M GT

Aspire 6920G

9500M GS, HD 3650

MXMII

Upgrade to 9600M GT (Partial Success), Upgrade to 9600M GS, HD 4650, HD4670

Aspire 6930G

 

MXMII

Upgrade to 8600M GT  9300M GS, 9600M GS, 9600M GT, HD 4650

Aspire 6935G

9600M GT

MXMII

Upgrade to HD 4650 FX-770M

Aspire 7520G

8400M G, 8600M GS

MXMII

Upgrade to 8600M GT, Upgrade to HD 3650

Aspire 7730G

9300M GS, 9600M GT

MXMII

Upgrade to 8600M GT, Upgrade to HD 3650

Aspire 8530G

 

MXMII

HD 3470, HD 3650, 8600MGT

Aspire 8730G

 

MXMII

9300M GS, 9600M GT, FX-770M

Aspire 9920G

 

MXMII

8600M GT, HD3650

Extensa 4630G

 

MXMII

9300M GS

Extensa 5420G

 

MXMII

HD 2400XT

Extensa 5610G

 

MXMII

X2500, HD 2300

Extensa 5620G

 

MXMII

X2500, HD 2400XT

Extensa 5630G

 

MXMII

HD 3470, 9300M GS

Extensa 7620G

 

MXMII

HD 2400XT

TravelMate 4730G

 

MXMII

9300M GS

TravelMate 5520G

 

MXMII

X2500, HD 2400XT, HD 2600

TravelMate 5530G

 

MXMII

HD 3470,HD3650

TravelMate 5710G

 

MXMII

X2500, HD 2300

TravelMate 5720G

 

MXMII

HD 2400XT, X2500, HD 2600, Failed Upgrade to 8400M GS

TravelMate 5730G

 

MXMII

HD 3470, 9300M GS

TravelMate 6593G

 

MXMII

HD 3470

TravelMate 7520G

 

MXMII

HD 2400XT, HD 2600

TravelMate 7530G

 

MXMII

HD 3470

TravelMate 7720G

 

MXMII

8400M GS, HD 2400XT, X2500, HD 2600, Upgrade to 8600M GT

TravelMate 7730G

 

MXMII

9300M GS, HD 3470, 9600M GT

Aspire 8920G

 

MXMII/MXMIII

9500M GS, HD 3650, 9650M GS, Upgrade to 9600M GT (Partial Success), Upgrade to 9600M GS

Aspire 8930G

 

MXMII/MXMIII

9600M GS, 9600M GT, 9700M GT, Upgrade to 9650M GT                  II-9600M GT,III-9700M GT,9800M GS,9800M GT, 9800M GTX

Aspire 5739G

 

MXM-A

HD 4570, GT 130M, GT 240M, Upgrade to HD 4650

Aspire 5935G

 

MXM-A

HD 4570, GT 130M, Upgrade to HD 4670, Upgrade to GT 240M, Upgrade to GTS 250M

Aspire 5940G

 

MXM-A

HD 4570, GT 130M

Aspire 7735G

 

MXM-A (verified with photo)

HD 4570, Upgrade to GT 130M

Aspire 7738G

 

MXM-A

GT 130M, GT 240M, Upgrade to HD 4670

Aspire 8935G

 

MXM-A

HD 4650, HD 4670, GT 130M, Upgrade to GTS 250M

Aspire 8940G

 

MXM-A

GT 240M, GTS 250M

Aspire Idea 510

 

MXMIII

Upgraded to x1800. Problems with S/PDIF. Mediacenter

 

Note:  Although there appears to be room in the 8935G and 8940G for an MXM-B board, the heatsink design is not able to cover the MXM-B’s memory chip placement. So they’re MXM-A machines.
OTHER MXM CARDS
These have shown to be compatible with Acer machines. Consider them riskier, but still doable, with MXM-Upgrade.com a step up in compatibility.
MXM-Upgrade.com Cards
Radeon HD 4570 512MB DDR2 MXM-II
Radeon HD 4670 1GB DDR2 MXM-II (replaces their previous HD 4650 offering)
GeForce GTS 250M 1GB DDR3 MXM-A
GeForce 9650M GT 1GB DDR2 MXM-II from ASUS (as shown in above post, this seems to be accepted easily by Acer machines)
Radeon HD 4670 512MB GDDR3 MXM-II from MSI (Failed 6930G Upgrade) (Successful 5920G Upgrade)
Radeon HD 5650 1GB GDDR3 MXM-A from somewhere
OTHER Brand MXM CARDS
These have shown to be compatible with Acer machines.

GeForce Go 6600 128MB DDR MXM-I from Fujitsu
GeForce Go 6600 256MB DDR MXM-II from Fujitsu
GeForce Go 7400 128MB GDDR3 MXM-II from Fujitsu
GeForce 8600M GT 256MB GDDR3 MXM-II from ASUS
GeForce GTS 160M 1GB GDDR3 MXM-II from MSI
Radeon X1600 128MB DDR2 MXM-II from Fujitsu
Radeon X1600 256MB DDR2 MXM-II from Fujitsu
Radeon X1700 256MB DDR2 MXM-II from Gateway
Radeon HD 4670 512MB GDDR3 MXM-II from MSI
GeForce Go 7300 256MB MXM from ASUS
GeForce 8700M GT 512MB MXM-III from Alienware
GeForce 9800M GT 512MB MXM-HE from Alienware

Aspire 4935G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 4937G – Posted here, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 5536G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 5738G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 5741G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 5745G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 5942G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 5943G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.
Aspire 8942G – See here, confirmed by service guide.
Aspire 8943G – Checked service guide, GPU is embedded in motherboard.

Manufacturer

Model

Original

Type

Notes

Fujitsu-Siemens

Amilo M 143x

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8400GS 128MB
MXMII – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, HD3650 256MB DDR3
MXMIII – X1800
The x1800 will result in a hot notebook and power supply.

Amilo M3438G

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8400GS 128MB
MXMII – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, HD3650 256MB DDR3
MXMIII – X1800
The x1800 will result in a hot notebook and power supply.

Amilo A1667

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8400GS 128MB
MXMII – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB (Failed), HD3650 256MB DDR3 (? not sure)
MXMIII – X1800
The x1800 will result in a hot notebook and power supply.

Amilo A3667

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8400GS 128MB
MXMII – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB (Failed), HD3650 256MB DDR3 (? not sure)
MXMIII – X1800
The x1800 will result in a hot notebook and power supply.

Amilo M4438G

 

MXMIII

 

Amilo M1437

 

MXMIII

 

Amilo M1439

 

MXMIII

 

Amilo M 1450

 

MXMI

 

Amilo M 1451

 

MXMI

 

Amilo M6453

 

MXMI

 

Amilo Pi 1536

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, X1800
MXMII – HD3650 256MB DDR3
The x1800 will result in a hot notebook and power supply.

Amilo Xi1526

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, X1800
MXMII – HD3650 256MB DDR3

Amilo Xi 1546

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, X1800
MXMII – HD3650 256MB DDR3

Amilo Xi 1546

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, X1800
MXMII – HD3650 256MB DDR3

Amilo Xi 1547

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, X1800
MXMII – HD3650 256MB DDR3

Amilo Xi 1554

 

MXMI/MXMII/MXMIII

MXMI – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, X1800
MXMII – HD3650 256MB DDR3

AW Area-51 m5500

 

 

Verified (Unwill 259 series) Upgraded to 8600GT!

AW Area-51 m5550

 

 

The x1800 will result in a hot notebook and power supply.
The 8600GT and 8600GS requires a Amilo Pi Bios or the Alienware V2.06 bios

AW Area-51 m5700

 

 

MXMI – 8400GS 128MB
MXMII – 8600GS 512MB, 8600GT 512MB, HD3650 256MB DDR3
MXMIII – X1800

AW Area-51 m5750

 

 

The 8600GT and 8600GS requires a Amilo Pi Bios or the Alienware V2.06 bios

Aurora m9700

 

MXMIII

Actually Arima W830

Aurora m9750

 

MXMIII

SLI

Area-51 m15x

 

HE(IV?)

8800GTX in 15" notebook!

Addict

HyperAddict

Addict

HyperAddict

Addict

Addict

HyperAddict

Addict

HyperAddict

Addict

Ahtec

Signal 259M

 

MXMII

Actually Uniwill 259. Upgraded to 8600GT!

Signal 810M

 

MXMIII

Actually Arima W810-DCX

Storm 830 SLI

 

MXMIII

Actually Arima W830

Airis

N995

 

MXMII

Quanta KN1. Should be upgradable to 8400GS

Anynote

W740T

 

MXMII

Quanta?

Apple

iMac 24"

 

MXMII

Correct formfactor, no compatibility.

Arima

W810-DCX

 

III

 

W820-Di

 

?

 

W830

 

?

SLI

ASI

Amata 1559

 

MXMI and MXMII (?)

Actually Aopen 1559

Addict

HyperAddict

 

MXMII

Actually Uniwill 259. Upgraded to 8600GT!

Z81SP

 

MXMIII

Actually Asus Z81sp

Advent

7091

 

MXMII

Actually ECS G610

Aopen

1559-JL

 

MXMI(?) or MXMII(?)

 

Asus

Z81s

 

MXMIII

Upgraded to ASUS ver X1800

A4S

 

MXMIII

Upgraded to ASUS ver X1800

Z84

 

MXMIII

Upgraded to 7900GS 512MB. Ready for testing with ASUS Ver 8600GT or HD3650

C90

 

MXMII

 C90 ver 8600MGT 8700MGT

Z81-SP

 

MXMIII

Actually Asus Z81-sp

Essentio

 

?

 

Averatec

6671

 

MXMIII

Actually Uniwill

6500

 

?

 

BenQ

Joybook R55

 

?

 

Cebop

Hel 750

 

MXMI/MXMII

Actually Uniwill 259. Upgraded to 8600GT!

Clevo

D900C

 

MXMIV

SLI

D901C

 

MXMIV

 

M570RU

 

MXMIV

 

LVC220C

 

MXMII

Complete upgrade set from integrated graphics to 8600GS available!

CompAmerica

Orca 9000

 

?

 

COBRA/MIB 2550

 

MXMIII

 

CyberPower

X5-6700

 

MXMII

 

X5-7000

 

?

 

ECS

910

 

MXMIII

 

G610

 

MXMII

 

Evesham

Voyager C520

 

?

 

Quest Nemesis

 

?

Actually Arima W830

Eurocom

LV220C

 

MXMII

We have a 8600GS upgrade kit available

Gateway

MX-8525

 

MXMIII

We have been telling our costumers upgrades are not possible for some time. But now we have a user upgrading his 8550 to a x1900 and so we don’t know anymore.
Users who want to give the x1900 a go in their notebook, drop us a line!

MX-8523

 

MXMIII

NX-850XL

 

MXMIII

NX-860XL

 

MXMIII

NX- 8510gz

 

MXMIII(?)

8550GB

 

MXMIII

Upgraded to x1900

M680

 

MXMIII

Upgraded to x1900. Fan problems to be solved.

MC7803u

 

MXMIII

 

Gericom

Supersonic Force

 

MXMIII

Actually Uniwill. Same as Amilo Pi.

Supersonic KN1

 

MXMII

Actually Quanta KN1. Works with our 8400GS

i-Grade

Notino C7000s-2000

 

MXMI

 

HP

nx9420/nw9440

 

MXMIII

 

Compal IFL90

 

MXMII

Upgraded to HD3650,HD3470,8600M GT,HD4650

xw460c

 

?

Server blade with MXM

8510

 

MXMII

 

8710

 

MXMIII

 

DHX Dragon

 

MXMIII

 

iBuyPower

Battalion 101 ML-Turbo

 

?

 

 

 

 

 

 

ITC

Millenia 8000 series

 

?

Actually Arima W810

Jewel

Diamond 2600

 

?

Actually Uniwill 259. Upgraded to 7600!

Medion

95257

 

?

Actually Arima W810.

Mitac

MiNote 8050QD

 

MXMII

 

 

MiNote 8000dx

 

?

 

MSI

L745

 

MXMII

 

L735

 

MXMII

 

M677

 

MXMII

 

GX7x0

 

?

DX10

NEC

Versa P570

 

?

 

Nexoc

Osiris E605

 

MXMII

Compatibility?

Packard Bell

Easynote W7

 

MXMII

Correct formfactor

Easynote MX66

 

?

?

EasyNote W7620

 

MXMII

Repaired with 8400GS.

Peritech

JA-776

 

?

 

Pioneer Computers

DreamVision LV190 VIIV 19"

 

MXMII

LCD PC. Presumed compatoble with our LV220C upgrade set.

PC Club

ENP611

 

MXMII

 

Polaris

XP.701M

 

?

 

Polywell

PolyNote MXM915AS

 

?

 

PolyNote 915P4-MXM

 

?

 

PolyNote T714NS-MXM

 

?

 

PolyNote T512NS-MXM

 

?

 

PowerPro

G 3:11

 

?

Actually Quanta MW1A

G 3:8

 

?

 

J 10:15

 

MXMII

Actually Compal IFL90. Compatibility to be confrimed.

Quanta

KN1-PM

 

MXMII

Works with our 8400GS card.

MW1A

 

?

 

Rock

Pegassus 650

 

MXMI or MXMII

Actually Uniwill 259. Upgraded to 8600GT.

Pegassus 660

 

MXMIII

Same as Fujitsu Pi and Alienware m5550 series.

Pegassus 665

 

MXMIII

Same as Fujitsu Pi and Alienware m5550 series.

Pegassus 670

 

MXMII

Upgraded to HD3650. Vestel Jazz.

Santech

V2480

 

MXMII

According to manufacturer

Shuttle

XPC x100

 

MXMII

Upgraded to X1800

Targa

Hornet-72

 

III

Uniwill chasis

Tarox

Lightpad 1030

 

?

 

Lightpad 1080

 

MXMII

With a 6200. Should handle a 6600 without problems.

Tchibo

All in one PC

 

MXMII

Upgraded to 8600GT

Toshiba

Satellite A105 series

 

Uh..

Kinda.

Uniwill

259EA1

 

MXMI or MXMII

Assumed compatible with the HD3650. Upgraded to 8600GT.

P71EN0

 

III

 

Vega

x72

 

III

Uniwill notebook

Vestel

Brera

 

MXMII

Upgraded to 8600GT and HD3650.
Identical to Pegasus 670.

Jazz

 

MXMII

Flashy

 

MXMII

Vigor

Ares

 

MXMI or MXMII

Actually Uniwill 259. Assumed compatible with HD3650. Upgraded to 8600GT.

Zepto

6615WD

 

?

 

 

3415W

 

MXMII

Actually Compal IFL90. Compatibility to be confirmed

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.