Η θερμοαπαγωγική σιλικόνη ή διαφορετικά θερμοαπαγωγική πάστα, βοηθάει στην απαγωγή της θερμότητας από τα chipset της μητρικής πλακέτας (επεξεργαστή, southbridge, northbridge, vga) στην ψήκτρα. Παίζει μεγάλο παράγοντα στην θερμοκρασία, η ποιότητα (μάρκα και τύπος του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί) όπως επίσης και ο τρόπος που θα τοποθετηθεί.
Οι απόψεις διίστανται όσον αφορά ποιο τεχνική είναι η πιο σωστή. Το πάρακάτω βίντεο μας δείχνει διαφορετικές τεχνικές τοποθέτησης της θερμοαπαγωγικής πάστας και πως αντιδράει στην πίεση.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.