Τα μοντέλα Fujitsu Amilo xi 2428, Fujitsu Amilo pi 2550, Fujitsu Amilo pro v2020 όπως και παρεμφερή μοντέλα, πολύ συχνά παρουσιάζουν πρόβλημα στο βύσμα τροφοδοσίας (power jack) τους.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκληθεί:

  • από ζόρισμα ή πίεση του βύσματος τροφοδοσίας
  • με την χρήση φορτιστή που δεν είναι του κατασκευαστή

Fujitsu Amilo Χαλασμένο βύσμα τροφοδοσίας

Ένα από τα προβλήματα αυτού του βύσματος είναι να σπάει ή να αποκολλάται από την μητρική πλακέτα ο θετικός του ακροδέκτης. Εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το laptop, δοκιμάζοντας διαφορετικές πιέσεις και γωνίες του βύσματος τροφοδοσίας του φορτιστή για να δώσει τάση, αυτό που γίνεται είναι επειδή δεν υφίσταται σωστή επαφή, να προκλείονται σπινθήρες και αύξηση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην μητρική πλακέτα.

 

Υπάρχουν 2 επιλογές επισκευής της συγκεκριμένης βλάβης.
1. Εφ όσον δεν έχει προκληθεί ζημιά στην μητρική, γίνεται αντικατάσταση του βύσματος με εργοστασιακό.

2. Εάν έχει προκληθεί ζημιά στην μητρική (δεν μπορεί να κολληθεί το νέο βύσμα ή βραχυκυκλώνει), προσπαθούμε να «χτίσουμε» το συγκεκριμένο σημείο, και έπειτα προσαρμόζουμε εξωτερικό βύσμα τροφοδοσίας (με μια προέκταση 20-30 εκατοστών καλωδίου).

 

Μερικές επισκευές:

Fujitsu Amilo pi2550 με χαλασμένο βύσματος τροφοδοσίας. Γίνεται σύνδεση του δετικού ακροδέκτη κατευθείαν στην ασφάλεια.

Fujitsu Amilo V2020 με χαλασμένο βύσματος τροφοδοσίας. Γίνεται σύνδεση καλωδίων και προσαρμογή εξωτερικού βύσματος τροφοδοσίας.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.