Τηλεφωνικό Κέντρο
T. 2106036106, 2106036490 F. 2118008570

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης
9011404026 (Mediatel από σταθερό 1,23€/1’ από κινητό 2,1€/1’ με ΦΠΑ)

E-mail, IM, HelpDesk
E mail: info [at] pc2help.gr | Skype: pc2help | HelpDesk: http://helpdesk.pc2help.gr/

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Λέκκα 23-25 Αθήνα – Σύνταγμα, T.K.: 105 62

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.