Στα Apple MacBook Air παρέχουμε δύο επιλογές σχετικά με την επισκευή οθόνης.

Η πρώτη είναι η αντικατάσταση ολόκληρου του set (assembly) της οθόνης το οποίο αποτελείτε απο οθόνη, κάλυμμα οθόνης (screen cover), δακτυλίδι οθόνης (bezel), hinge/brackets (μεντεσέδες), καλώδιο οθόνης και κάμερα.

Η δεύτερη επιλογή αφορά την αντικατάσταση μόνο της οθόνης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πολύ μικρότερο κόστος επισκευής και είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν καταστραφεί τα film, reflector και led οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.

Φωτογραφίες απο την επισκευή οθόνης

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.