Η pc2help αποτελείται από μια ομάδα τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων, τεχνικών δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής. Οι τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών (και laptop – netbook) διαθέτουν εμπειρία όσον αφορά τη βλαβοληψία και τον εντοπισμό της βλάβης, καθώς επίσης και στις προτάσεις και τελικά στην επίλυση του προβλήματος. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη software και hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.
Ήδη από το 2006 ξεκινήσαμε την πορεία μας στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών αντιμετωπίζοντας ποικίλα προβλήματα, αυξανόμενες απαιτήσεις και ανακαλύπτοντας συνεχώς εναλλακτικές οδούς για εξελικτική πορεία. Τα μέλη της ομάδας εκπαιδεύονται συνεχώς για ν’ αντιμετωπίζουν όλο και πιο πολύπλοκα και ειδικευμένα περιστατικά και πειραματίζονται καθημερινά για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ακόμα και την πιο εξεζητημένη σας ανάγκη.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.