Συγκεκριμένα μοντέλα laptop (όπως Fujitsu Amilo xi 2428, Fujitsu Amilo pi 2550, Fujitsu Amilo pro v2020, κ.α.) παρουσιάζουν σε μεγάλο ποσοστό βλάβη στο βύσμα τροφοδοσίας τους (λόγο ποιότητας κατασκευής/αστοχίας υλικού όπως επίσης και από ζόρισμα ή πίεση του βύσματος τροφοδοσίας ή και με την χρήση φορτιστή που δεν είναι του κατασκευαστή)

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκληθεί:

  • από ζόρισμα ή πίεση του βύσματος τροφοδοσίας
  • με την χρήση φορτιστή που δεν είναι του κατασκευαστή

Toshiba Satellite A300 βύσμα τροφοδίας

Υπάρχουν φορητοί υπολογιστές οι οποίοι δεν έχουν το βύσμα τροφοδοσίας ενσωματωμένο στην μητρική πλακέτα, αλλά είναι ξεχωριστό ανταλλακτικό (Power Cord-Jack Spare Part), όπως αρκετά Acer, Lg, Toshiba, κ.α. Σε αυτά η αντικατάσταση του βύσματος τροφοδοσίας είναι πολύ πιο ανώδυνη διαδικασία.

 

Fujitsu Amilo Χαλασμένο βύσμα τροφοδοσίας

Οι περισσότεροι όμως φορητοί έχουν βύσμα τροφοδοσίας ενσωματωμένο στην μητρική πλακέτα. Η βλάβη αυτού του  βύσματος είναι να σπάει ή να αποκολλάται από την μητρική πλακέτα ο θετικός του ακροδέκτης. Εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το laptop,  αυτό που γίνεται είναι επειδή δεν υφίσταται σωστή επαφή, να προκλείονται σπινθήρες και αύξηση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόβλημα στην μητρική πλακέτα.

 

Υπάρχουν 3 επιλογές επισκευής της βλάβης του βύσματος τροφοδοσίας laptop.

  1. Εάν το βύσμα τροφοδοσίας είναι ξεχωριστό ανταλλακτικό (power cord spare part) γίνεται αντικατάσταση.
  2. Στα ενσωματωμένα στην μητρική βύσματα τροφοδοσίας, εφ όσον δεν έχει προκληθεί ζημιά στην μητρική, γίνεται αντικατάσταση του βύσματος με εργοστασιακό.
  3. Στα ενσωματωμένα στην μητρική βύσματα, εάν έχει προκληθεί ζημιά στην μητρική (δεν μπορεί να κολληθεί το νέο βύσμα ή βραχυκυκλώνει), προσπαθούμε να «χτίσουμε» το συγκεκριμένο σημείο, και έπειτα προσαρμόζουμε εξωτερικό βύσμα τροφοδοσίας (με μια προέκταση 20-30 εκατοστών καλωδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να σας ενημερώσουμε για δυνατότητες επισκευής του βύσματος τροφοδοσίας του laptop σας.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.